ที่นี่ไม่เห็นแดดตลอดทั้งปี คนจีนเกือบร้อยชีวิตอยู่หมู่บ้านในถ้ำลึก

สำนักข่าวประเทศจีนรายงานว่า หมู่บ้านที่อยู่ในถ้ำลึกกว่าระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร กลายเป็นหมู่บ้านในถ้ำเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้ได้รับการขนานนามว่าพวกเขาเป็นชนเผ่าคนถ้ำกลุ่มสุดท้ายของประเทศ และยังคงมีความสุขดีกับการใช้ชีวิตแบบหลบแดดหลบฝนอยู่โครงสร้างหิมแข็งแกร่งแห่งนี้

1-1-e1534823977751

หมู่บ้านเมวในมณฑลกุ้ยโจว หรือ ชนเผ่าคนถ้ำกลุ่มสุดท้ายของชาติจีน ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมตามวิถีดั้งเดิม แม้ว่าโลกภายนอกจากจะพัฒนาก้าวหน้าไปแล้วก็ตาม หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในถ้ำลึก แต่พวกเขาสร้างบ้านและอาศัยอยู่ในระดับความลึก 50-100 เมตร จากปากถ้ำ

บริเวณปากทางเข้าของหมู่บ้านแห่งนี้ อยู่ปากถ้ำที่เงียบสงบ แต่ก็มักจะได้ยินเสียงสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ และบางครั้งก็จะได้ยินเสียงไอพ่นของเครื่องบินบนฟ้าสะท้อนลงมาด้วย หมู่บ้านแห่งนี้เพิ่งได้รับการอนุรักษ์และทางการได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ปัจจุบันประชากรในหมู่บ้านแห่งนี้มีอยู่ราวๆ 70 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้ง ประกอบด้วย 18 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันในถ้ำแห่งนี้ อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คือปศุสัตว์และเกษตรกรรม โดยทุกๆ สัปดาห์พวกเขาจะหอบผลผลิตไปขายที่ตลาดในเมืองใกล้ๆ ห่างออกไป 15 กิโลเมตร

นอกจากนี้ หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาของครูหยาง ที่ตัดสินใจละทิ้งเงินเดือนสูงๆ ในอาชีพครูในเมือง ย้ายมาประจำสอนหนังสือเด็กๆ ในหมู่บ้านแห่งนี้ แม้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ ที่คอยให้ความรู้แก่คนในหมู่บ้าน แต่เธอหวังว่าในอนาคตจะมีโรงเรียนประถมเกิดขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม หมู่บ้านแห่งนี้เพิ่งจะมีไฟฟ้าใช้เพียงไม่นาน และเพิ่งจะได้เรียนรู้การดูโทรทัศน์ที่มีอยู่เพียงเครื่องเดียวใจกลางหมู่บ้าน พวกเขามีความสุขในโลกเล็กๆ ในถ้ำแห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีใดๆ หรือแม้กระทั่งแสงแดดจะส่องเข้ามาไม่ถึงในนี้ แต่ชีวิตกลางวัน-กลางคืนก็ยังปกติสุขดี